Konštrukcie schodíšť

Zadlabané – schodnicové

Konštrukciu tvoria schodnice s dlabmi pre osadenie stupňov. Táto samonosná konštrukcia je najpoužívanejšia. Na otvorených častiach je zábradlie ukončené stĺpmi. Výplň zábradlia je tvorená stĺpikmi ukotvenými do hrany schodnice a madla. Ak je požiadavka na uzavretie priestoru pod schodišťom, stupne sú prepojené podstupnicami.

Obklady betónových schodíšť

Drevené stupne sa dopasujú do stavby vypodložia do roviny a ukotvia o betónovú konštrukciu špeciálnou PUR penou. Prevedenie je možné bez podstupníc, alebo s podstupnicami. Ukončenie pri stenách sa olištuje tenkou lištou prierezu 35x9mm. Celodrevené, poprípade kombinované zábradlie chrániace otvorené časti schodišťa je upevnené do stupňov, alebo cez stupne do berónu, záleží od konkrétneho riešenia každého stĺpu. Stupne a podstupnice sú zlepené na pero a drážku a zoskrutkované, takže tvoria jeden celok.

Lomenicové schody

Je to veĺmi pútavé riešenie knštrukcie. Schody sú kotvené do obvodového muriva špeciélnym spôsobom. Murivo musí byť nosné, najlepšie z plného materiélu, ale nie z pórobetónu. Hlavná nosná časť sú podstupnice. Tie sú vysokopevnostným spôsobom spojené zo stupňami a tvoria jeden nosný celok. Po vnútornej strane schodišťa nieje schodnica, tak tam vidieť “harmoniku” stupňov a podstupníc. Časť tlaku sa prenáša aj do zábradlia. Schody sú tak pevné, že sa po nich chodí ako po betónových. Je to pekné riešenie vyšieho štandardu náročnejšieho na výrobu aj montáž. Okolo steny sa dá použiť klasická schodnica kopírujúca predné hrany stupňov, ozubová schodnica, alebo najmodernejší spôsob uchytenie priamo do steny bez schodnice, či už z olištovaním, alebo bez líšt.

Konzolové schody

Toto riešenie schodišťa si vyžaduje zámočníka. Predpríprava sa robí ešte počas hrubej stavby pred omietkami. Na nosnú stenu sa ukotví železná schodnica a následne sa na ňu prizvárajú konzoly jednotlivých stupňov. Výhodou je, že po železných konzolách sa dá chodiť počas budovania stavby. Nakoniec konzoly obložíme drevom a zo spodu konštrukciu prekrijeme 4mm preglejkou. Celý sendvič má hrúbku 80mm. Na stupne sa môže namontovať zábradlie.

Schody medzi dvoma stenami

Toto riešenie schodišťa sa používa najmä tam, kde je potrebné využiť priestor pod schodišťom na komoru, špajzu, technické zariadenia a pod. Schodište je plné, tvorené stupňami a podstupnicami. Z  vrchnej časti nepoznáte či je to obklad betónu, alebo je pod ním drevená konštrukcia. Jediný rozdiel zbadáte keď sa po nich vyberiete nahor. Keďže sú schody plné a je pod nimi malá uzavretá miestnosť, tvoria ozvučnicu. Takže, keď prídete o pol noci domov, do spálne treba ísť v ponožkách po špičkách. Nie je to nič veĺmi rušivé, ale dá sa to vylepšiť. Harmoniku pod schodišťom uzavrieť sádrokartónom, alebo OSB doskou a priestor vyplniť minerálnou vlnou. O priestor pod schodišťom sa príde minimálne.

Konštrukciu schodišťa tvorí 25mm OSB doska, vypílená podĺa stupňov v tvare sedlovej schodnice. V časti pod stopňom sú na ňu nalepené a naskrutkované hranolčeky do ktorých sa kotví stupeň. Takto vyrobené dielce sú na montáži pevne nalepené a namontované o steny. Stupne a podstupnice sú zlepené do drážky a zoskrotkované, tak ako pri obklade betónových schodov, tvoria jeden celok.

Schodnicové ozubové schody

Sú veĺmi podobné sedlovému schodišťu, len zuby do schodnice sú vyrobené aj zo spodu schodnice. Je to elegantné moderné riešenie. V zhľad dopĺňajú stupne zapustené medzi schodnicami. Je to o vaľa náročnejšie riešenie na výrobu a montáž. Musí byť vyrobený dlab v schodnici a polovičný čap na stupni, aby schody boli pevné  a nebolo vidieť žiadny konštrukčný spoj. Čerešničkou na torte je už len upevnenie stupňov bez skrutiek, takže v schodnici nevidíte žiadne drevené kritky ako je to u zadlabaného schodišťa. Takáto schodnica sa dá použiť na stranu okolo steny aj na Lomenicové schody.

Sedlové

U týchto schodíšť je nápadné osadenie schodníc pod stupne. Na otvorených častiach je zábradlie ukončené stĺpmi. Stĺpiky tvoriace výplň zábradlia sú uchytené do hrany madla a do hornej plochy stupňov. Je možné doplniť podstupnice.

Vretenové

Sú typické svojim upevnením stupňov na strednej nosnej konštrukcii. Obvodová časť je tvorená len zábradlím, alebo zábradlím a schodnicou, do ktorej sú stupne zadlabané.

Závesný systém

Schodište nemá schodnice, stupne sú ukotvené kotviacimi prvkami priamo do steny a na voľnej strane upevnené medzi sebou dištančnými stĺpikmi. Z pevnostných dôvodov je nutné použiť madlo väčšieho prierezu. Otvorené časti sú chránené zábradlím. Schodište pôsobí veľmi vzdušne a moderne. Nie je možné priestor pod schodišťom uzavrieť podstupnicami.