Rozdelenie schodíšť

 

Podľa umiestnenia

 • Vnútorné – umiestnené v interiéri budovy a chránené proti poveternostným vplyvom.
 • Vonkajšie – umiestnené mimo interiér budovy a nechránené, prípadne nedostatočne chránené proti poveternostným vplyvom.
 • Terénne – prekonávajú výškové rozdiely terénu.
 

Podľa použitia

 • Hlavné – slúžia ako základné vertikálne riešenie spojenia v objekte.
 • Vedľajšie – slúžia k občasnému použitiu, iba malým počtom osôb.

Podľa sklonu

 • Rampové – sklon od 10° do 20°, výška stupňov 85 až 130mm.
 • Mierne – od 20° do 25°, výška stupňov 130 až 150mm.
 • Bežné – od 25° do 35°, výška stupňov 150 až 180mm.
 • Strmé – od 35° do 45°, výška stupňov 180 až 210mm.
 • Rebríkové – od 45° do 58°, výška stupňov 210 až 240mm.

Sklon ramena - rozdelenie schodíšť

Sklon ramena – rozdelenie schodíšť

Podľa tvaru výstupnej čiary

Priamočiare – Ramená priamočiareho schodišťa sú zostavené z rovných stupňov. Výstupná čiara je priamka, vedená v strede schodišťového ramena. Sklon schodišťového ramena je vo všetkých miestach rovnaký. Výstup a zostup je bezpečný a pohodlný.

 • Jednoramenné – Výškový rozdiel jedného podlažia sa prekonáva jedným ramenom. Maximálny počet stupňov v jednom ramene je 18, z dôvodu namáhavosti výstupu.
 • Dvojramenné – Prekonáva dvoma ramenami výšku jedného podlažia. Vzájomná poloha pôdorysných priemetov ramien môže byť: rovnobežná, v tvare „L“, v tvare „V“ a pod.
 • Trojramenné – Výškový rozdiel jedného podlažia sa prekonáva tromi ramenami. Ramená sú pomerne krátke a schodište má veľkú pôdorysnú plochu, jeho veľká časť („zrkadlo“) nie je využitá, ale veľmi pekná na pohľad z vrchu.
 • Štvorramenné a viacramenné
 • Združené – Ramená združeného schodišťa sú súmerné podľa osi, ktorá prechádza nástupným, alebo výstupným ramenom. Ramená môžu vytvárať tvar „T“, úzke „M“, široké „M“ so „zrkadlom“ a tvar „Y“.

Zakrivené – Ramená sú zostavené zo stupňov, ktorých šírka sa mení. Výstupná čiara je krivka.

 • Kruhové – Pôdorysný priemet výstupnej čiary má tvar kružnice, alebo jej časti. Správny návrh kruhového ramena umožňuje pri výstupe, zostupe, ako aj pri prenášaní bremien také podmienky ako priamočiare schodišťové rameno.
 • Točité – Od kruhového sa líši menšou priechodnou šírkou(600-900mm), malým polomerom zakrivenia na vnútornej strane stupňov (max. 300mm) a väčším stúpaním schodišťového ramena.
 • Elipsovité – Zriedkavé riešenie, pôdorysným priemetom schodišťa je elipsa, alebo jej časť. Uhol stúpania sa mení po šírke i dĺžke schodišťového ramena, čo je vystupujúcim a zostupujúcim veľmi nepríjemné.
 • Iných tvarov – Pôdorysným priemetom je parabola, hyperbola a pod. Navrhujú sa len vo zvláštnych prípadoch ako predložené, terénne, alebo ktoré prekonávajú rozdiel maximálne jedného podlažia.

Zmiešanočiare – Výstupnú čiaru tvoria priamky a krivky. Navrhujú sa všade tam, kde nie je dostatok miesta pre začlenenie priamočiarych ramien. Priemet dĺžky schodišťového ramena do pôdorysnej roviny sa skracuje návrhom skosených stupňov.

 • S plynulým oblúkom
 • S lomeným oblúkom

Podľa zmyslu výstupu

 • Priame – výstup z podlažia na podlažie je priamy.
 • Pravotočivé – pri výstupe z podlažia na podlažie sa zatáčajú doprava.
 • Ľavotočivé – pri výstupe z podlažia na podlažie sa zatáčajú doľava.