Sklo

Sklo

Čisté sklo je transparentný (priehľadný), relatívne pevný materiál, odolný proti opotrebeniu, v podstate inertný a biologicky neaktívny. Sklo je však veľmi krehké a rozbíja sa na ostré črepy. Tieto vlastnosti môžu byť modifikované pridaním zlúčenín (najčastejšie oxidov kovov) do taveniny.

Kalené sklo

Je tepelne spracované sklo, ktoré po procese kalenia získa nové rozloženie vnútorného napätia, čím sklo získa odolnosť proti úderom, zvýši sa ohybová pevnosť a tepelná odolnosť. Bezpečnostné kalené sklo sa používa všade tam, kde sú kladené zvýšené nároky na bezpečnosť. Pri rozbití takéhoto skla vzniká veľké množstvo neostrých úlomkov, riziko poranenia je teda znížené na minimum.

Lepené sklo

Skladá sa z dvoch, alebo viac tabúľ skla, spojených vysoko elastickou fóliou. Táto fólia môže byť číra, matná, farebná, alebo potlačená ľubovoľným námetom. Môžu sa vyrobiť z kombinácie klasických ako aj kalených skiel. Pri mechanickom poškodení dôjde k deštrukcii sklených tabúľ, nie však fólie, ktorá aj naďalej zabezpečí celistvosť plochy.

Iné úpravy skla

Ďalšími možnosťami úpravy povrchu skiel je pieskovanie a to celoplošné pieskovanie alebo čiastočné pieskovanie. Často sa používajú aj rôzne dekoračné fólie na sklo.