SD1 – Morené bukové schodište, drevená stĺpiková výplň zábradlia s frézovaným vzorom

morené bukové schodište drevené frézované stĺpiky

SD1 -1/8

morené bukové schodište drevené frézované stĺpiky

SD1 -2/8

morené bukové schodište drevené frézované stĺpiky

SD1 -3/8

morené bukové schodište drevené frézované stĺpiky

SD1 -4/8

morené bukové schodište drevené frézované stĺpiky

SD1 -5/8

morené bukové schodište drevené frézované stĺpiky

SD1 -6/8

morené bukové schodište drevené frézované stĺpiky

SD1 -7/8

morené bukové schodište drevené frézované stĺpiky

SD1 -8/8