OK3 – Obklad betónového schoduišťa s pôvodným kovovým zábradlím

OK3 - 1/6

obklad Betónového schoduišťa s pôvodným kovovým zábradlím

OK3 - 2/6

obklad Betónového schoduišťa s pôvodným kovovým zábradlím

OK3 - 3/6

obklad Betónového schoduišťa s pôvodným kovovým zábradlím

OK3 - 4/6

obklad Betónového schoduišťa s pôvodným kovovým zábradlím

OK3 - 5/6

obklad Betónového schoduišťa s pôvodným kovovým zábradlím

OK3 - 6/6