OD19 – Dubový obklad betónových schodov s olištovaním stupňov na hornom ramene zo spodnej strany

OD19 - 1/7

OD19 - 2/7

OD19 - 3/7

OD19 - 4/7

OD19 - 5/7

OD19 - 6/7

OD19 - 7/7