OŽ4 – Obklad železnej konštrukcie cez dve podlažia, výmena pôvodných stupňov

stupne na železnú konštrukciu

OŽ4 - 1/7

stupne na železnú konštrukciu

OŽ4 - 2/7

stupne ns železnú konštrukciu

OŽ4 - 3/7

obklad železnej konštrukcie

OŽ4 - 4/7

obklad železnej konštrukcie

OŽ4 - 5/7

obklad železnej konštrukcie

OŽ4 - 6/7

obklad železnej konštrukcie

OŽ4 - 7/7