SN11 – Plné schodište s podsvietením, montáž schodišťa v dielni

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

SN11 – 1/7

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

SN11 – 2/7

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

SN11 – 3/7

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

SN11 – 4/7

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

SN11 – 5/7

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

SN11 – 6/7

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

SN11 – 7/7