SN4 – Podstupnice do prvej polovice stupňov, hlavé stĺpy 42x80mm, zvislý nerez

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

SN4 – 1/7

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

SN4 – 2/7

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

SN4 – 3/7

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

SN4 – 4/7

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

SN4 – 5/7

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

SN4 – 6/7

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

SN4 – 7/7