SN7 – Schodište vzhľadovo napasované k spodnému pôvodnému schodišťu, čiastočne vidieť aj montáž schodišťa vo vzduchu

montáž schodov

SN7 - 1/13

montáž schodov

SN7 - 2/13

montáž schodov

SN7 - 3/13

montáž schodov

SN7 - 4/13

zábradlie s nerezobou výplňou

SN7 - 5/13

detail posledných stupňov

SN7 - 6/13

zábradlie s nerezobou výplňou

SN7 - 7/13

zábradlie s nerezobou výplňou

SN7 - 8/13

zábradlie s nerezobou výplňou

SN7 - 9/13

montáž

SN7 - 10/13

zábradlie s nerezobou výplňou

SN7 - 11/13

zábradlie s nerezobou výplňou

SN7 - 12/13

zábradlie s nerezobou výplňou

SN7 - 13/13