SN12 – Stupne zadlabané v bielej ozubovej schodnici, schosište okolo krbu v otvorenom priestore

SN12 - 1/10

konštrukcia schodišťa s ozubovými schodnicami

SN12 - 2/10

konštrukcia schodišťa s ozubovými schodnicami

SN12 - 3/10

konštrukcia schodišťa s ozubovými schodnicami

SN12 - 4/10

konštrukcia schodišťa s ozubovými schodnicami

SN12 - 5/10

biela konštrukcia schodišťa s dubovími stupňami

SN12 - 6/10

biela konštrukcia schodišťa s dubovími stupňami

SN12 - 7/10

biela konštrukcia schodišťa s dubovími stupňami

SN12 - 8/10

biela ozubová schodnica

SN12 - 9/10

stupne zadlabané v ozubových schodniciach

SN12 - 10/10