SN12 – Stupne zadlabané v bielej ozubovej schodnici, schosište okolo krbu v otvorenom priestore

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

SN12 – 1/10

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

SN12 – 2/10

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

SN12 – 3/10

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

SN12 – 4/10

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

SN12 – 5/10

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

SN12 – 6/10

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

SN12 – 7/10

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

SN12 – 8/10

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

SN12 – 9/10

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

SN12 – 10/10