Ukončenie schodišťa na poschodí jalovým stupňom a galériovou doskou

Jalový stupeň je posledný stupeň v úrovni podlahy na poschodí alebo 5mm nad jej úrovňou. Z prednej strany je hrubý ako ostatné stupne, ostatok stupňa je zafrézovaný a nalepený o poter. Taktiež podľa prevedenia je v ňom nafrézovaná polodrážka s prekrytím hrany podlahy. Jalové stupne sa vyrábajú v rôznych prevedeniach podľa riešenia ukončenia schodišťa. Niekedy je jalový stupeň už súčasťou galériovej dosky a spoločne tvoria jeden celok. Zameriavame sa na dotiahnutie riešenia, preto ponúkame tak detailné prevedenie vrchného ukončenia schodíšť a galérií, ktoré by ste u máloktorého výrobcu našli.

jalový stupeň v celej šírke uložený do podlahy

Jalové stupňe - 1/17

detail jalového stupňa

Jalové stupňe - 2/17

jalový stupeň s polodrážkou pre podsunutie podlahy

Jalové stupňe - 3/17

jalový stupeň s polodrážkou pre podsunutie podlahy

Jalové stupňe - 4/17

jalový stupeň uložený v rovine s nalepenou podlahou

Jalové stupňe - 5/17

jalový stupeň a galériová doska

Jalové stupňe - 6/17

Jalové stupňe - 7/17

jalový stupeň uložený v rovine nalepenej podlahy

Jalové stupňe - 8/17

jalový stupeň v čiare s galériovou doskou

Jalové stupňe - 9/17

jalový stupeň s polodrážkou pre podsunutie podlahy

Jalové stupňe - 10/17

jalový stupeň s polodrážkou pre podsunutie podlahy

Jalové stupňe - 11/17

jalový stupeň v čiare s galériovou doskou

Jalové stupňe - 12/17

Jalový stupeň s drážkou pra podsunutie koberca

Jalové stupňe - 13/17

jalový stupeň s nalepenou podlahou klladenou do stromčeka

Jalové stupňe - 14/17

podsunutý koberec pod jalovým stupňom a galériovou doskou

Jalové stupňe - 15/17

Jalové stupňe - 16/17

Jalové stupňe - 17/17